Ducksday

 

Hugger

 

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Nowości
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Producenci
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ważna od dnia 23.03.2021 r.:

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.matiandmaks.pl (zwanego dalej: Usługodawcą).

2. Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie Administratorem danych jest Agata Wróblewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą firmy Agata Wróblewska Mati & Maks z siedzibą w Zabrzu 41-800, ul. Wyzwolenia 4/5, posiadającą NIP: 6481866867, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, zwana dalej Mati & Maks.

3. Dane osobowe zbierane przez Mati & Maks za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

4. Mati & Maks dokłada wszelkiej staranności do poszanowania prywatności Usługobiorców odwiedzających Sklep Internetowy.

§1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

1. Mati & Maks zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Usługobiorcami.

2. Dane osobowe Usługobiorców są zbierane w przypadku:
a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 c) subskrypcji newsletter’a Sklepu Internetowego, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Usługobiorca podaje:
 a) adres e-mail,
 b) dane adresowe:
   a. kod pocztowy, miejscowość,
   b. kraj (państwo),
   c. ulica, numer domu lub mieszkania.
 c) imię i nazwisko,
 d) kontaktowy numer telefonu.

4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Usługobiorca samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Usługobiorca może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.

5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Usługobiorca podaje następujące dane:
 a) adres e-mail,
 b) dane adresowe:
  a. kod pocztowy, miejscowość,
  b. kraj (państwo),
  c. ulica, numer domu lub mieszkania.
 c) imię i nazwisko,
 d) kontaktowy numer telefonu.

6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
a) firmę Przedsiębiorcy,
b) numer NIP.

7. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Usługobiorca podaje jedynie swój adres e-mail.

8. Podczas korzystania ze strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Usługobiorcy lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

9. Od Usługobiorcy mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

10. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Usługobiorcę w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Usługobiorca korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

11. Przekazanie danych osobowych do Mati & Maks jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Usługobiorcy.

§2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

1. Dane osobowe Usługobiorcy przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Mati & Maks przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Mati & Maks co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 a) Podmioty przetwarzające. Mati & Maks korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Mati & Maks. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych.
 b) Administratorzy. Mati & Maks korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Usługobiorców. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

3. Dane osobowe Usługobiorców przechowywane są:
 a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są przez Mati & Maks tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Mati & Maks i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej trzy lata.
 b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są przez Mati & Maks tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej trzy lata.

4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Usługobiorcy, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:
 a) Firmom kurierskim,
 b) Brokerowi kurierskiemu Apaczka.pl R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
 c) firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadczącej usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomaty),
 d) firmie InPost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
 e) Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie,
 f) Platformie sklepów internetowych Shoper.pl Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie.

5. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Usługobiorcy lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Usługobiorcy, a także administrowania Sklepem Internetowym.

6. W przypadku, gdy Usługobiorca dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego - Newsletter’a na jego adres e-mail Mati & Maks będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

7. W przypadku skierowania żądania, Mati & Maks udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§3 Mechanizm cookies (ciasteczka), adres IP

1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Mati & Maks na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Mati & Maks produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

2. Mati & Maks wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Usługobiorców.
b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta tj. Usługobiorcy i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Usługobiorców.

3. Mati & Maks wykorzystuje cookies własne w celu:
a) uwierzytelniania Usługobiorcy w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Usługobiorcy w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Usługobiorca nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła,
b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy korzystają ze Strony Internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. Mati & Maks wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
a) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii),
b) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego instagram.com (administrator cookies zewnętrznego: Instagram Inc z siedzibą w USA),
c) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Usługobiorców Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Usługobiorców wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Usługobiorcy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6. Mati & Maks może gromadzić adresy IP Usługobiorców. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Mati & Maks przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

7. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Mati & Maks nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujących.

§4 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
 a) Usługobiorca ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Mati & Maks.
 b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
 c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Mati & Maks zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Usługobiorcy żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Mati & Maks może świadczyć jedynie za zgodą.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.
 a) Usługobiorca ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Mati & Maks przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Mati & Maks, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
 b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Usługobiorcy na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
 c) Jeżeli sprzeciw Usługobiorcy okaże się zasadny i Mati & Maks nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Usługobiorcy zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Usługobiorca wniósł sprzeciw.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.
 a) Usługobiorca ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
 b) Usługobiorca ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
  b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę,
  c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych,
  d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
  e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Mati & Maks podlega,
  f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Mati & Maks może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Mati & Maks. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Mati & Maks, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.
 a) Usługobiorca ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Mati & Maks nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
 b) Usługobiorca ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
  a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych - wówczas Mati & Maks ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni,
  b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Usługobiorca zażąda ograniczenia ich wykorzystania,
  c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Usługobiorcy w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych - wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy - ze względu na szczególną sytuację - ochrona interesów, praw i wolności Usługobiorcy przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Usługobiorcy.

5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
 a) Usługobiorca ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Usługobiorca ma prawo:
  a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
  b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Usługobiorcy albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Usługobiorcy na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
  c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
 a) Usługobiorca ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Usługobiorca, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.

7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.
 a) Usługobiorca ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Usługobiorca ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Usługobiorcy w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

8. W sytuacji wystąpienia przez Usługobiorcy z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Mati & Maks spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Mati & Maks nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Usługobiorcę uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

9. Usługobiorca może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

10. Usługobiorca ma prawo żądać od Mati & Maks przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.

11. Usługobiorcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§5 Zarządzanie bezpieczeństwem

1. Mati & Maks zapewnia Usługobiorcom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Mati & Maks stosuje certyfikat SSL wystawiony przez Nazwa.pl w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

2. W przypadku, gdy Usługobiorca posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklepie Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Mati & Maks nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta.

3. Mati & Maks nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Klienta.

§6 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Mati & Maks poinformuje Usługobiorców z odpowiednim wyprzedzeniem.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: sklep@matiandmaks.pl.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl